Ζητείται ασκούμενος/η δικηγόρος

Από δικηγορικό γραφείο, στο κέντρο της Αθήνας, ασχολούμενο με όλους τους τομείς του δικαίου ζητείται ασκούμενoς/η δικηγόρος με τουλάχιστον εξάμηνη εμπειρία.

Απαραίτητη προϋπόθεση η άριστη χρήση υπολογιστή και τυφλό σύστημα δακτυλογράφησης.

Ωράριο εργασίας Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 09.00-17.00 και Τρίτη- Πέμπτη 09.00 – 18.00.

Αμοιβή 600 ευρώ και κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών υπέρ υγείας.

Παρακαλούμε για την αποστολή βιογραφικού και στοιχείων επικοινωνίας στο email: info@papadeaslaw.gr ή τηλ. 6942-400425.