Ζητείται ασκούμενος/η δικηγόρος

Η ΚΡΕΜΑΛΗΣ Δικηγορική Εταιρεία επιθυμεί την πρόσληψη  ασκούμενου/ης δικηγόρου με προοπτική μελλοντικής συνεργασίας. Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο Νομικής, άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας, άριστη γνώση και χρήση Microsoft Office. Η πολύ καλή γνώση Γερμανικής γλώσσας, η κατοχή ή η συμμετοχή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο (εργατικό ή δημόσιο δίκαιο), θα συνεκτιμηθούν ιδιαιτέρως. Τομείς δικαίου: Εργατικό, κοινωνικό ασφαλιστικό και εμπορικό  ως επί τω πλείστων. Ωράριο απασχόλησης 9.00 – 18.00. Αμοιβή 600 ευρώ, πλέον εισφορών ΕΦΚΑ

Κατηγορία: Ασκούμενοι Δικηγόροι