Ζητείται ασκούμενος/η δικηγόρος

Από Δκηγορικό γραφείο στο κέντρο της Αθήνας, με κύριο αντικείμενο το Μεταναστευτικό, Ποινικό και Αστικό Δίκαιο, ζητείται ασκούμενος/ασκούμενη Δικηγόρος για συνεργασία. Απαιτείται καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και ενδιαφέρον στο Δίκαιο αλλοδαπών. Ωράριο 10.00 με 19.00, με δυνατότητα συνεννόησης. Αποδοχές 800,00 ευρώ συν κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών υπέρ υγείας. Βιογραφικά στο e-mail: dvolakos.lawoffice@gmail.com.