Ζητείται ασκούμενος/η δικηγόρος

Ζητείται ασκούμενος/η δικηγόρος για ουσιαστική άσκηση σε δικηγορικό γραφείο στην Αθήνα (πεδίον του Άρεως).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή και αγγλικής γλώσσας.

Ωράριο : 09:00 – 17:00.

Τομείς εξειδίκευσης : Αστικό, Εμπορικό Δίκαιο, Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων.

Αμοιβή 600 ευρώ και κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών υπέρ υγείας.

Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση: konstantina@oreopoulos.com