Ζητείται ασκούμενος/η δικηγόρος

Ζητείται ασκούμενος/η δικηγόρος, κατά προτίμηση στην αρχή της περιόδου άσκησης, από
το νομικό τμήμα αθλητικού φορέα στο Μαρούσι για πλήρη απασχόληση, με προοπτική
μελλοντικής μόνιμης συνεργασίας. Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο Νομικής, άριστη γνώση
Αγγλικής Γλώσσας, εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ, άριστη γνώση και χρήση των εργαλείων
του Microsoft Office (Word, Excel, Outlook). Θα συνεκτιμηθούν ιδιαιτέρως: Η κατοχή
μεταπτυχιακού τίτλου ή η συμμετοχή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα (εμπορικού ή αστικού ή
αθλητικού δικαίου ή αθλητικής διοίκησης (sports management)) καθώς και η εξοικείωση με
διαδικτυακές ψηφιακές πλατφόρμες. Τομείς δικαίου ενασχόλησης: Αθλητικό Δίκαιο, Αστικό
Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο, Δίκαιο Ανωνύμων Εταιρειών, Διοικητικό Δίκαιο και Εργατικό
Δίκαιο.
Ωράριο απασχόλησης: 09.30 – 17.30. Αμοιβή 600 ευρώ, πλέον ασφαλιστικών εισφορών
υγείας ΕΦΚΑ. Βιογραφικά στο SouzanaGDoga@gmail.com