Ζητείται ασκούμενος/η δικηγόρος

To Δικηγορικό γραφείο Άγγελου Πάρσαλη και Συνεργατών αναζητά Ασκούμενη/ασκούμενο δικηγόρο για ενασχόληση

      με το Ποινικό δίκαιο. Θα προτιμηθούν οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου στο Ποινικό δίκαιο.

      Απαραίτητη προϋπόθεση η άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, στον προφορικό και γραπτό λόγο και η άριστη χρήση H/Y.

      Αμοιβή 600 ευρώ. Αποστολή βιογραφικών :  info@parsalis.gr