Ζητείται ασκούμενος/η δικηγόρος

Δικηγορική Εταιρία ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ζητά ασκούμενο/η δικηγόρο για ουσιαστική άσκηση στο Εμπορικό και Αστικό Δίκαιο. Απασχόληση πενθήμερη, ωράριο 09:00 – 17:00, μηνιαίες αποδοχές € 600,00 και κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών.  Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@smlf.gr