Ζητείται Ασκούμενος/η Δικηγόρος

Δικηγορικό γραφείο στο κέντρο της Αθήνας με τομείς ενασχόλησης αστικό (κατά κύριο λόγο), ποινικό και διοικητικό δίκαιο αναζητεί Ασκούμενο/η Δικηγόρο.
Εξαιρετικές συνθήκες εργασίας.
Ωράριο απασχόλησης: 9:00 – 17:00
Αμοιβή: 650,00 ευρώ πλέον ασφαλιστικών εισφορών + κάρτα διαδρομών για τα ΜΜΜ.
Αποστολή βιογραφικών στο gkatsiki.law@gmail.com