Ζητείται ασκούμενος/η δικηγόρος

Ζητείται ασκούμενος/η δικηγόρος
Η δικηγορική εταιρεία ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ με εξειδίκευση στο
δίκαιο διανοητικής ιδιοκτησίας ζητεί ασκούμενο/η δικηγόρο για ουσιαστική άσκηση και με
προοπτική μόνιμης συνεργασίας σε υποθέσεις πνευματικής ιδιοκτησίας (ψυχαγωγία-ΜΜΕ
και τεχνολογία) και βιομηχανικής ιδιοκτησίας (εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας
και βιομηχανικά σχέδια/υποδείγματα) καθώς και σε υποθέσεις αστικού και εμπορικού
δικαίου.
Αρμοδιότητες:
• Διεξαγωγή νομικής έρευνας σε πληθώρα νομικών ζητημάτων, με έμφαση στο δίκαιο
διανοητικής ιδιοκτησίας και γενικότερα στο εμπορικό και αστικό δίκαιο.
• Συμμετοχή στην προετοιμασία δικογράφων.
•Μετάφραση εγγράφων από τα Ελληνικά στα Αγγλικά και αντιστρόφως
• Συνεργασία με τους εταίρους και συνεργάτες της Δικηγορικής Εταιρείας και ουσιαστική
συμβολή στο χειρισμό πλήθους υποθέσεων.
• Διεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών με παραλαβή/κατάθεση φακέλων και εγγράφων στις
Γραμματείες των Δικαστηρίων κ.λπ.
Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο Νομικής Σχολής. Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (γραπτά
και προφορικά). Πολύ καλή γνώση Η/Υ (MS Office).
Ωράριο: 8 ώρες. Αμοιβή: με τίτλο κτήσης (συμπεριλαμβανομένης κάλυψης ασφαλιστικών
εισφορών) μικτά 750€ (x 14 μήνες), κάλυψη κάρτας μετακίνησης απεριορίστων διαδρομών
στα ΜΜΜ. Άριστες συνθήκες εργασίες.
Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@aplawfirm.gr