Ζητείται ασκούμενος/η δικηγόρος

Η δικηγορική εταιρεία «ΣΤΑΜΑΔΙΑΝΟΣ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ» αναζητά ασκούμενους/-ες δικηγόρους. Η εταιρεία έχει ως αντικείμενο υποθέσεις αστικού δικαίου. Ωράριο: 9 π.μ. – 7 μ.μ. Αμοιβή 650 €/μήνα και κάλυψη εισφορών ΕΦΚΑ. Απασχόληση σε μεγάλο βαθμό με εξωτερικές δουλειές αλλά και σε σύνταξη δικογράφων και λοιπών εγγράφων. Αποστολή βιογραφικών: panayiotis@stamadianos.eu

Κατηγορία: Ασκούμενοι Δικηγόροι