Ζητείται ασκούμενος/η δικηγόρος

Στη Δικηγορική εταιρεία Εμμανουήλ Τακάκης και Συνεργάτες  αναζητούμε ασκούμενο/η δικηγόρο για ουσιαστική άσκηση και με προοπτική σταθερής συνεργασίας μετά την ολοκλήρωση της άσκησης. Τυχόν προηγούμενη εργασιακή εμπειρία θα συνεκτιμηθεί.

Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα στο LawFirmHRDpt@gmail.com με την ένδειξη : «ΘΕΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ»

Κατηγορίες: Ακίνητα / Κτηματολογιο, Αστικό δίκαιο, Αναγκαστική εκτέλεση, Εμπορικό δίκαιο, Κληρονομικό δίκαιο

Ωράριο : 09.00-18.00 / οι αποδοχές ξεκινούν από 600€ το μήνα αναλόγως προσόντων και προϋπηρεσίας / πλήρης κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών

Κατηγορία: Ασκούμενοι Δικηγόροι