Ζητείται ασκούμενος/η δικηγόρος

Η ανώνυμη εταιρεία κοινής ωφέλειας με την επωνυμία «ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» αναζητά Ασκούμενους Δικηγόρους για να πραγματοποιήσουν την πρακτική άσκηση τους στη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών της εταιρείας, η οποία διαχειρίζεται υποθέσεις που εμπίπτουν σε πολλούς κλάδους του Δικαίου (Αστικό, Εργατικό, Ποινικό, Διοικητικό Δίκαιο). Απαραίτητη η καλή γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή και αγγλικών. Το ωράριο απασχόλησης είναι 9:00 έως 17:00. Η μηνιαία αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των 680€, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση nomiki@stasy.gr.

Κατηγορία: Ασκούμενοι Δικηγόροι