Ζητείται ασκούμενος/η δικηγόρος

Ζητείται ασκούμενος/η δικηγόρος, κατά προτίμηση με κάποια εμπειρία, για αρμονική συνεργασία, από γραφείο γενικής μάχιμης δικηγορίας στην Ομόνοια. Αμοιβή 600 ευρώ πλέον ασφαλιστικών εισφορών υπέρ υγείας, ωράριο οχτάωρο (09:00-17:00 ή 10:00-18:00 ή 11:00- 19:00 ή 12:00-20:00 σταθερά και κατόπιν συμφωνίας). Άμεση έναρξη συνεργασίας. Βιογραφικό στο angelikilitzeri@gmail.com, τηλ. 6957605144