Ζητείται ασκούμενος/η δικηγόρος

Από δικηγορικό γραφείο στο Κολωνάκι, ζητούνται  2 (δύο) ασκούμενοι/ες δικηγόροι για να στελεχώσουν το τμήμα Κοινωνικής Ασφάλισης  του γραφείου. Απασχόληση σε όλο το εύρος του δικαίου της κοινωνικής ασφάλισης (εκπόνηση συνταξιοδοτικών μελετών, εκπροσώπιση σε υπηρεσίες ασφαλιστικών φορέων, διεκπεραίωση συνταξιοδοτικής διαδικασίας, έλεγχος συνταξιοδοτικών αποφάσεων, επικοινωνία με πελάτες). Το ωράριο απασχόλησης είναι 9:00 πμ με 5 μμ. Μετά το πέρας της άσκησης εφόσον τα μέρη το επιθυμούν, υπάρχει προοπτική μόνιμης συνεργασίας. Αριστες συνθήκες εργασίας, φιλικό περιβάλλον. Αμοιβή 650 ευρώ πλέον κάλυψης ασφαλιστικών εισφορών υπέρ υγείας. Email επικοινωνίας askoumenosdikigoros@yahoo.gr