Ζητείται ασκούμενος/η δικηγόρος

Δικηγορικό Γραφείο στο Χαλάνδρι,το οποίο δραστηριοποιείται κυρίως σε αστικής φύσης υποθέσεις, αναζητά ασκούμενο/ασκούμενη δικηγόρο για απασχόληση σε πενθήμερη βάση με ωράριο 09.00 έως 17.00. Αποδοχές: 600,00 ευρώ πλέον ασφαλιστικών εισφορών υπέρ υγείας. Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλω αποστείλετε βιογραφικά στο spyridoulakaklamani@gmail.com.