Ζητείται ασκούμενος/η δικηγόρος

Η δικηγορική εταιρεία Cremer & Partners (https://cremer-law.com), επιθυμεί να απασχολήσει ασκούμενη/ο για πραγματική και ουσιαστική άσκηση. Τομείς ειδίκευσης: Αστικό και Εμπορικό Δίκαιο. Απαραίτητη η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και η γνώση Η/Υ.

Το ωράριο απασχόλησης είναι 9.30 – 18.30 και η προσφερόμενη αμοιβή είναι 600 ευρώ, πλέον ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ.

Μπορείτε να αποστείλετε τα βιογραφικά σας σημειώματα στο email: info@cremer-law.com.

Με εκτίμηση,

Cremer & Partners