Ζητείται ασκούμενος/η δικηγόρος

Δικηγορικό γραφείο στο κέντρο της Αθήνας με ενασχόληση κυρίως αστικού, διανοητικής ιδιοκτησίας, ποινικού και διοικητικού δικαίου αναζητά ασκούμενη/ο, με έναρξη από Σεπτέμβριο 2024. Αντικείμενο απασχόλησης: εξωτερικές εργασίες, νομική έρευνα, σύνταξη δικογράφων, έλεγχος τίτλων κ.ο.κ. Δυνατότητα παράστασης/συμπαράστασης. Δυνατότητα συνεργασίας στις υποθέσεις. Πραγματική δυνατότητα αυτοτελούς ανάληψης υποθέσεων. Όχι γραμματειακή υποστήριξη. Ωράριο 09.00-17.00, αμοιβή 600 ευρώ μηναία πλέον ασφαλιστικών εισφορών.
Αποστολή βιογραφικών στο gvlachoslaw@gmail.com, τηλέφωνο επικοινωνίας 6976291967