Ζητείται ασκούμενος/η δικηγόρος

Δικηγορικό γραφείο αναζητά ασκούμενο/-η δικηγόρο για τη στελέχωση του δυναμικού του. Κύρια αντικείμενα ενασχόλησης το αστικό δίκαιο, και ειδικότερα το δίκαιο ακινήτων, καθώς και το ποινικό δίκαιο. Απαραίτητη προϋπόθεση η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και της χρήσης Η/Υ. Ωράριο 10:00-18:00. Μισθός 600€, πλέον εισφορών υγείας . Παρακαλώ όπως αποστείλετε τα βιογραφικά σας στο prili.lawoffice@gmail.com
Με εκτίμηση,