Ζητείται ασκούμενος/η δικηγόρος

Δικηγορικό Γραφείο στα Δυτικά Προάστια (ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΩ ΑΠΟ ΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΟ) αναζητά Ασκούμενο ή Ασκούμενη Δικηγόρο για 8ωρη απασχόληση (09:00 – 17:00)
και αμοιβή εξακόσια ευρώ (600). Αντικείμενο ενασχόλησης του Γραφείου: Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτέλεσης, Μισθώσεις, Εργατικό, Συντάξεις, Ποινικό, Δίκαιο
Αλλοδαπών, Εταιρικό Δίκαιο, Τραπεζικό Δίκαιο. (Σύνταξη δικογράφων αίτηση- απόφαση- εξαλείψεων προσημειώσεων, έλεγχος τίτλων, υποβολή αιτήσεων είτε με
φυσική παρουσία στα κατά τόπους κτηματολόγια είτε η καταχώριση πράξεων, όπου προβλέπεται να γίνεται μέσω της εφαρμογής του κτηματολογίου, σύνταξη εξωδίκων
και σύνταξη προτάσεων στα κατά τόπους ειρηνοδικεία) Μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας στο email: gsa.panagakos.law@gmail.com

Κατηγορία: Ασκούμενοι Δικηγόροι