Ζητείται ασκούμενος/η δικηγόρος

Τράπεζα επιθυμεί να προσλάβει ασκούμενο/η δικηγόρο για την ενασχόληση στη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών αυτής, στην Αθήνα, κατά την διάρκεια της οποίας θα παρασχεθεί η δυνατότητα ουσιαστικής άσκησης σε όλο το φάσμα του δικαίου, με έμφαση στο αστικό και εμπορικό δίκαιο. Ωράριο 09:00-16:00. Παρέχεται αμοιβή ανερχόμενη σε ποσό 600€ μηνιαίως. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: lamzioga@otenet.gr

Κατηγορία: Ασκούμενοι Δικηγόροι