Ζητείται ασκούμενος/η δικηγόρος

Το γραφείο μας βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας και ασχολείται με το Δίκαιο Αλλοδαπών.

Οι όροι εργασίας είναι οι κάτωθι:
α) 44 ώρες εργασίας εβδομαδιαίως.
β) Αμοιβή 600 ευρώ + κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών υπέρ υγείας από τον εργοδότη δικηγόρο.
Αποστολή βιογραφικών στο: ronji1987@gmail.com
Κατηγορία: Ασκούμενοι Δικηγόροι