Ζητείται ασκούμενος/η δικηγόρος

Η δικηγορική εταιρεία ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ με εξειδίκευση στο δίκαιο διανοητικής ιδιοκτησίας ζητεί ασκούμενο/η δικηγόρο για ουσιαστική άσκηση και με προοπτική μόνιμης συνεργασίας σε υποθέσεις πνευματικής ιδιοκτησίας (ψυχαγωγία-ΜΜΕ και τεχνολογία) και βιομηχανικής ιδιοκτησίας (εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας και βιομηχανικά σχέδια/υποδείγματα), due diligence σε ζητήματα διανοητικής ιδιοκτησίας, M&A εταιρειών με βασικά περιουσιακά στοιχεία δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (διπλώματα ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, λογισμικό, τεχνογνωσία/know-how), καθώς και σε υποθέσεις αστικού και εμπορικού δικαίου. Απαραίτητα προσόντα: άριστη γνώση αγγλικών και καλή χρήση Η/Υ. Θα εκτιμηθεί θετικά η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.

Ωράριο: 8 ώρες. Αμοιβή: με τίτλο κτήσης (συμπεριλαμβανομένης κάλυψης ασφαλιστικών εισφορών), μικτά 750€ (x 14 μήνες), κάλυψη κάρτας μετακίνησης απεριορίστων διαδρομών
στα ΜΜΜ. Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@aplawfirm.gr

Κατηγορία: Ασκούμενοι Δικηγόροι