Ζητείται ασκούμενος/η δικηγόρος ή νέος/νέα δικηγόρος

Δικηγορικό γραφείο στον Πειραιά με ειδίκευση στο ναυτικό / εμπορικό ζητά νέο/α δικηγόρο ή ασκούμενο/η. Απαραίτητα προσόντα πτυχίο Ελληνικού Πανεπιστημίου και άριστη γνώση αγγλικής. Ωράριο εργασίας 09.00-17.00. Αμοιβή ασκουμένου €600 ευρώ και κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών υπέρ υγείας. Αμοιβή νέου δικηγόρου €1.000,00€ + ΦΠΑ και κάλυψη των 2/3 ασφαλιστικών εισφορών. Αποστολή βιογραφικών στο cvlawms@gmail.com