Ζητείται ασκούμενος/η

Ζητείται ασκούμενος/η (κατά προτίμηση στην αρχή της άσκησης) από δικηγορικό γραφείο στο κέντρο της Αθήνας με κύρια ενασχόληση το ποινικό δίκαιο. Η αμοιβή του συναδέλφου ανέρχεται στο ποσό των 600 ευρώ + κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών κλάδου υπέρ υγείας. Το ωράριο εργασίας είναι 09:00-18:00. E-mail επικοινωνίας: ngmichos@gmail.com, τηλέφωνο επικοινωνίας:6944521190.