Ζητείται δικηγόρος

Ζητείται δικηγόρος με εμπειρία κυρίως στο αστικό και εμπορικό δίκαιο, καθώς και στη σύνταξη δικογράφων για καθημερινή μερική απασχόληση (προτεινόμενο ωράριο: 10:00πμ-03:00μμ) σε δικηγορική εταιρεία που εδρεύει στο Χαλάνδρι. Προτεινόμενη αμοιβή: 1.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) και κάλυψη 2/3 ασφαλιστικών εισφορών. Απαραίτητη η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Αποστολή βιογραφικών  των ενδιαφερομένων και τυχόν συστατικών επιστολών στο email: info@kmlawfirm.gr έως τέλος Φεβρουαρίου 2024

Κατηγορία: Νέοι Δικηγόροι