Ζητείται δικηγόρος

Ζητείται δικηγόρος ή εν γένει νομικός με απαραίτητη προϋπόθεση την άριστη γραπτή και προφορική χρήση της ρώσικης γλώσσας για πλήρη 5νθήμερη συνεργασία με δικηγορικό γραφείο που δραστηριοποιείται στο Κολωνάκι σε υποθέσεις αστικού, εμπορικού και δικαίου των αλλοδαπών. Το ωράριο εργασίας είναι 10.00-18.-00, με παρεχόμενη αμοιβή 1000 ευρώ πλέον ΦΠΑ καθώς και κάλυψη 2/3 των ασφαλιστικών εισφορών. Παρακαλούμε όπως αποστείλετε τα βιογραφικά σας σημειώματα στο civilegal@gmail.com

Κατηγορία: Νέοι Δικηγόροι