Ζητείται δικηγόρος

Με περισσότερα από 25 χρόνια λειτουργίας και οργανωμένο εργασιακό περιβάλλον στο κέντρο της
Αθήνας, η Δικηγορική Εταιρεία Φράγκου επιθυμεί να εντάξει στην ομάδα της Δικηγόρο για εσωτερική
αποκλειστική συνεργασία.
Η Δικηγορική Εταιρεία Φράγκου διαθέτει ευρεία εμπειρία στον τραπεζικό και εκτελεστικό νόμο
καλύπτοντας κάθε νομικό ζήτημα που ανακύπτει για τους πελάτες της, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο
εξωτερικό.

Αρμοδιότητες:
● Προετοιμασία των κατάλληλων νομικών έγγραφων για δίκη ή δικαστική διαδικασία
● Εκπροσώπηση πελατών στα δικαστήρια Αθηνών
● Στρατηγική συμβουλή πελατών και δυνητικών πελατών για νομικά θέματα
● Εκπροσώπηση της εταιρείας σε νομικές διαδικασίες
● Σχεδιασμός και επίβλεψη της πολιτικής και της θέσης της εταιρείας σε νομικά θέματα
● Εξέταση των νομικών ζητημάτων που σχετίζονται με νέα προϊόντα και υπηρεσίες
● Καθοδήγηση διαχείρισης σε ρυθμιστικά θέματα και ζητήματα συμμόρφωσης για τη διασφάλιση
της συμμόρφωσης με τους νομικούς κανονισμούς

Προσόντα:
● Πτυχίο Νομικής Σχολής
● Μεταπτυχιακός τίτλους σπουδών σε σχετικά θέματα δικαίου θα θεωρηθεί πλεονέκτημα
● Εμπειρία ως εταιρικός δικηγόρος / σε δικηγορικό γραφείο ή σε εσωτερικό νομικό τμήμα
● Άριστη γνώση γραπτού και προφορικού επαγγελματικού αγγλικού
● Γνώσεις Η/Υ (MS Office, CRM)
● Ισχυρές επικοινωνιακές δεξιότητες, προφορικά και γραπτά
● Ιδιαίτερα αναλυτικές δεξιότητες με μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια

Παροχές:
● Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και παροχών (ξεκινώντας από 1.100 πλέον ΦΠΑ και κάλυψη
3/3 εισφορών)
● Μπόνους επιτυχίας
● Ιδιωτική ιατρική ασφάλιση
● Μια ομάδα που είναι πρόθυμη να παρέχει τις καλύτερες δυνατές λύσεις στους πελάτες μας
● Επίσημη εκπαίδευση και ανάπτυξη
Βιογραφικά στο hr@flf.gr
Όλες οι αγγελίες θα αξιολογηθούν με απόλυτη εχεμύθεια