Ζητείται δικηγόρος

Το Δικηγορικό Γραφείο  στο κέντρο της Αθήνας αναζητά για πλήρη απασχόληση δικηγόρο, με τα ακόλουθα προσόντα:
Τουλάχιστον  (5-8) έτη πραγματικής πρότερης εμπειρίας με κύριο αντικείμενο ενασχόλησης  το Αστικό και Ποινικό Δίκαιο.
Πρότερη εμπειρία στον τομέα της γενικής δικηγορίας με αιχμή τις υποθέσεις Αστικού και Ποινικού Δικαίου.
Απαραίτητη η άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (working level).
Αμοιβή 1300 ευρώ, συν ΦΠΑ και κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών. Ωράριο 9.00πμ-17.00μμ.,
Θα ληφθούν υπόψη:
•       Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών κατά προτίμηση  στο αστικό δίκαιο.
•       Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας θα συνεκτιμηθεί.
•       Πολύ καλή γνώση Η/Υ  (MS Office).
•       Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες, ικανότητα εργασίας σε ομάδα και σε πιεστικά χρονοδιαγράμματα.
Ø  Προσφέρεται ανταγωνιστικός μισθός και δυνατότητες εξέλιξης σε ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασίας.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:fvsklawoffice@gmail.com
Όλα τα βιογραφικά σημειώματα θα θεωρηθούν εμπιστευτικά