Ζητείται δικηγόρος

Ζητείται δικηγόρος με 2ετή τουλάχιστον εμπειρία για εσωτερική συνεργασία σε δικηγορικό γραφείο στο κέντρο της Αθήνας με  κύριο αντικείμενο το μεταναστευτικό και εμπορικό-εταιρικό δίκαιο, την παροχή νομικών συμβουλών στον τομέα της επενδυτικής δραστηριότητας νομικών και φυσικών προσώπων και νομικής συνδρομής στην ίδρυση και την λειτουργία εταιρειών. Το ωράριο εργασίας είναι 10.00-18.-00, με παρεχόμενη αμοιβή 1000 ευρώ πλέον ΦΠΑ καθώς και κάλυψη 2/3 των ασφαλιστικών εισφορών.
Παρακαλούμε όπως αποστείλετε τα βιογραφικά σας σημειώματα στο civilegal@gmail.comgreecelegal22@gmail.com