Ζητείται δικηγόρος

Απο Δικηγορικό Γραφείο Γενικής Δικηγορίας στο Σύνταγμα ζητείται Δικηγόρος με τουλάχιστον τριετή εμπειρία σύνταξης δικογράφων και χειρισμού υποθέσεων για εσωτερική συνεργασία. Ωράριο 9.00-18.00, αρχική αμοιβή 1.000 €, πλέον φπα και πλέον 2/3 των εισφορών, αναπροσαρμοζόμενη αναλόγως εμπειρίας. βιογραφικά : dimouk@gmail.com

Κατηγορία: Νέοι Δικηγόροι