Ζητείται δικηγόρος

Δικηγορική εταιρεία ζητεί συνάδελφο τριετούς ουσιαστικής προϋπηρεσίας επί του αστικού δικαίου για σταθερή συνεργασία.
 
Μηνιαία αμοιβή με τιμολόγιο: 1.200 Ευρώ πλέον 2/3 εισφορών πλέον ΦΠΑ.
 
Ωράριο: 9:00-18:00
 

Αποστολή βιογραφικών στο hrlegal67@gmail.com με θέμα: «Θέση νέου δικηγόρου/ΕΑΝΔΑ».

Κατηγορία: Νέοι Δικηγόροι