Ζητείται δικηγόρος

Δικηγορικό γραφείο στο κέντρο της Αθήνας, με κύριο αντικείμενο ενασχόλησης το εργατικό, διοικητικό δίκαιο και δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης, αναζητά νέα/ο δικηγόρο. Μεταπτυχιακός τίτλος ή σχετική εμπειρία στο Εργατικό Δίκαιο θα συνεκτιμηθεί. 
Αμοιβή τουλάχιστον 1.000,00€ πλέον ΦΠΑ, αναλόγως προσόντων και εμπειρίας και κάλυψη μέρους ασφαλιστικών εισφορών. 
Αποστολή βιογραφικών: elstamouli.law@gmail.com
Κατηγορία: Νέοι Δικηγόροι