Ζητείται δικηγόρος

Δικηγορικό γραφείο αναζητά νέο/α δικηγόρο για πλήρη απασχόληση στον τομέα του αστικού δικαίου. Απαραίτητα προσόντα: Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, ικανότητα στη σύνταξη δικογράφων, επαγγελματισμός.

Άριστο περιβάλλον εργασίας και δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης. Ωράριο 09.30-18.30. Αμοιβή 1.000,00€ πλέον ΦΠΑ και κάλυψη των 2/3 των ασφαλιστικών εισφορών.

Αποστολή βιογραφικών στη διεύθυνση: idimopoulou@kglawoffice.gr».

Κατηγορία: Νέοι Δικηγόροι