Ζητείται Δικηγόρος

Δικηγορικό Γραφείο στο Ελληνικό Αττικής με ενασχόληση στο αστικό δίκαιο αλλά και στο δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης ζητεί νέο\α δικηγόρο για συνεργασία κυρίως στον τομέα του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης. Προηγούμενη εμπειρία θα συνεκτιμηθεί.

Αμοιβή: 1200 Ευρώ + ΦΠΑ

Ωράριο: 09:00-17:00

Αποστολή βιογραφικών στο email: tm-law@outlook.com