Ζητείται δικηγόρος

Από δικηγορικό γραφείο της Αθήνας με αντικείμενο Διοικητικό, Ποινικό κ Δίκαιο Αλλοδαπών ζητείται νέος/α δικηγόρος. Ωράριο 09.00-17.00 ,αμοιβή 1000 ( πλέον ΦΠΑ) και τα 2/3 των ασφαλιστικών εισφορών.

Απαραίτητα προσόντα : Εμπειρία στο δίκαιο αλλοδαπών, γνώση υπολογιστών κ της αγγλικής γλώσσας.
Αποστολή βιογραφικών: elkapsaski@gmail.com