Ζητείται δικηγόρος

Από Δκηγορικό γραφείο στο κέντρο της Αθήνας, με κύριο αντικείμενο το Μεταναστευτικό, Ποινικό και Αστικό Δίκαιο, ζητείται νέος/νέα Δικηγόρος για συνεργασία. Απαιτείται καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας  και ενδιαφέρον στο Δίκαιο αλλοδαπών. Ωράριο 10.00 με 19.00, με δυνατότητα συνεννόησης. Αρχικές αποδοχές 1100,00 ευρώ συν ΦΠΑ συν κάλυψη των 2/3 ασφαλιστικών εισφορών. Τυχόν εμπειρία στο Μεταναστευτικό Δίκαιο θα ληφθεί υπόψη.  Βιογραφικά στο e-mail: dvolakos.lawoffice@gmail.com.