Ζητείται δικηγόρος

Στη ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ προκειμένου να καλύψουμε τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες μας, αναζητούμε  για την ομάδα μας δικηγόρο για σταθερή συνεργασία, που θα καλύψει την ακόλουθη θέση:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ:

Ο/Η συνεργάτης που αναζητούμε θα πρέπει να έχει ουσιαστική και αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία από δύο (2) έως πέντε (5) έτη στο Ενοχικό, στο Εμπράγματο, στο Εμπορικό και στο Αναγκαστικής Εκτέλεσης Δίκαιο  τόσο σε συμβουλευτικό όσο και σε δικαστικό επίπεδο.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Άριστη χρήση Η/Υ
Άριστη γραπτή και προφορική χρήση της Αγγλικής Γλώσσας

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Η προηγούμενη ανάλογη θέση σε δικηγορικό γραφείο ή νομικό τμήμα εταιρείας ή η κατοχή σχετικού με τα αντικείμενα μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών  ή η παρακολούθηση προγράμματος κατάρτισης/σεμιναρίων  στα αντικείμενα ενασχόλησης.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:

Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
Ικανότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών
Δυνατότητα εργασίας υπό πίεση

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ:

Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων και προϋπηρεσίας
Κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών
Περιβάλλον συνεργασίας και υποστήριξης

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους σημείωμα στο  LawFirmHRDpt@gmail.com με την ένδειξη στο θέμα του email : «ΘΕΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ»

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Ωράριο : 09.00-18.00 / οι αποδοχές ξεκινούν από 1.100€ το μήνα αναλόγως προσόντων και με πλήρη κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών