Ζητείται δικηγόρος

Δικηγορική εταιρεία στην Αθήνα αναζητά για πλήρη απασχόληση δικηγόρο, με εμπειρία ενός έως τριών (1-3) ετών και με κύριο αντικείμενο ενασχόλησης το αστικό, εμπορικό, εταιρικό και εν γένει δίκαιο επιχειρήσεων, καθώς και το δίκαιο προσωπικών δεδομένων. Απαραίτητη η άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Ενδεικτικό ωράριο 10:00 – 19:00. Αμοιβή 900  – 1.200 πλέον ΦΠΑ, αναλόγως προσόντων. Κάλυψη 2/3 Ασφαλιστικών εισφορών. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: secretary@spmlaw.gr