Ζητείται δικηγόρος

Από Δικηγορική Εταιρεία ζητείται συνεργασία με Δικηγόρο, με τουλάχιστον διετή εμπειρία για το χειρισμό υποθέσεων Εμπορικού Δικαίου.

Ωράριο 09:00 έως 18:00.
Αμοιβή 1.200,00€ πλέον ΦΠΑ, πλέον ασφαλιστικών εισφορών 1ης κατηγορίας.
Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση gkoutas.lawyer@gmail.com
Κατηγορία: Νέοι Δικηγόροι