Ζητείται δικηγόρος

Ζητείται δικηγόρος με τουλάχιστον 3ετή εμπειρία για πλήρη απασχόληση σε δικηγορικό γραφείο  στην Αθήνα με υποθέσεις αστικού,εμπορικού και πτωχευτικού δικαίου. και συμβουλευτική δικηγορία . Απαραίτητες προϋποθέσεις: σύνταξη δικογράφων  αστικής φύσεως,  δίψα για μάθηση, άριστος χειρισμός Η/Υ και καλή γνώση Αγγλικών