Ζητείται δικηγόρος

Δικηγορικό γραφείο γενικής μάχιμης δικηγορίας στην περιοχή του Πεδίον του Άρεως, αναζητά νέο/νέα Δικηγόρο για ουσιαστική και μόνιμη συνεργασία. Ωράριο εργασίας 09:00 με 18:00. Αμοιβή 1.000 ευρώ. (πλέον Φ.Π.Α) και κάλυψη 2/3 των ασφαλιστικών εισφορών.

Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό ηλεκτρονικά στη διεύθυνση enakatsifos@gmail.com

Στοιχεία επικοινωνίας: www.ena-lawfirm.gr