Ζητείται δικηγόρος

H Δικηγορική Εταιρεία «Κοντογεωργίου Μπακοπάνου και Συνεργάτες» αναζητά δικηγόρο με τριετή τουλάχιστον ενεργή δικαστηριακή εμπειρία και ειδίκευση σε υποθέσεις Αστικού, Εμπορικού και Εργατικού Δικαίου. Μεταπτυχιακός τίτλος συναφής με τα ως άνω αντικείμενα δικαίου θα συνεκτιμηθεί.

 Παρέχεται εξαιρετικό περιβάλλον συνεργασίας, ωράριο 9.30 π.μ. – 19.00 μ.μ., αμοιβή 1.300,00 ευρώ (συν ΦΠΑ) και κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών υπέρ υγείας.

 Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση: administration@kba-law.com