Ζητείται δικηγόρος

Από δικηγορικό γραφείο στον Πειραιά, με αντικείμενο το τραπεζικό δίκαιο, δίκαιο αναγκαστικής εκτέλεσης και δίκαιο προστασίας του καταναλωτή, ζητείται νέος/α δικηγόρος, με εμπειρία στη σύνταξη δικογράφων. Ωράριο 09.00-19.00, αμοιβή 1.200,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών. Αποστολή βιογραφικών στο georgekaltsas1980@gmail.com και στο info@kaltsaslaw.gr