Ζητείται δικηγόρος

Το γραφείο ΚΑΡΒΕΛΛΗΣ & Συνεργάτες αναζητεί δικηγόρο με διετή τουλάχιστον εμπειρία στη μάχιμη δικηγορία, με έμφαση σε Αστικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο και Διοικητικό Δίκαιο. Μεταπτυχιακοί τίτλοι επιθυμητοί. Άριστη γνώση Αγγλικών.

Αμοιβή αναλόγως προσόντων και κατ’ ελάχιστον 1100€ πλέον ΦΠΑ, ενώ καλύπτονται επιπλέον και τα 2/3 των ασφαλιστικών εισφορών.
Αποστολή βιογραφικών στο info@karvellis-law.gr .