Ζητείται δικηγόρος

Ζητείται δικηγόρος με 3ετή τουλάχιστον εμπειρία σε δικηγορικό γραφείο (γενικής δικηγορίας με έμφαση στο αστικό και ποινικό δίκαιο) στη Σαντορίνη για μόνιμη απασχόληση. Ωράριο: 9-5 Αμοιβή: 1500 ευρώ  και κάλυψη 2/3 των ασφαλιστικών εισφορών

e-mail: info@karamolegkoulaw.com

Κατηγορία: Νέοι Δικηγόροι