Ζητείται δικηγόρος

Δικηγορικό γραφείο με έδρα στο κέντρο της Αθήνας, με αντικείμενο αστικό και εμπορικό δίκαιο, αναζητά δικηγόρο για πλήρη απασχόληση. Απαιτείται άριστη γνώση αγγλικών. Ωράριο 09:00 – 17:00, αμοιβή 1000 ευρώ πλέον ΦΠΑ και κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών. Ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικά στο μαιλ: tanasidou@ila-g.com