Ζητείται δικηγόρος

Δικηγορικό γραφείο στο Κολωνάκι, με ύλη αστικού, εμπορικού και ποινικού δικαίου, τόσο σε δικαστηριακό όσο και σε συμβουλευτικό επίπεδο, αναζητά νέο/α δικηγόρο, με εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών, για πλήρη απασχόληση/συνεργασία. Ωράριο 9:00 π.μ. – 18:00 μ.μ. Μισθός 1.000€ + ΦΠΑ 24%, πλέον κάλυψης 2/3 ασφαλιστικών εισφορών.

Αποστολή βιογραφικών: law@angelomatis.com .