Ζητείται δικηγόρος

Δικηγορικό γραφείο με έδρα στο Κολωνάκι αναζητά για πλήρη απασχόληση Δικηγόρο με προηγούμενη εργασιακή εμπειρία, ικανότητα χειρισμού δικαστικών υποθέσεων και σύνταξης δικογράφων και άριστη γνώση Αγγλικών. Η κατοχή τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών θα συνεκτιμηθεί.

Προσφέρονται εξαιρετικές συνθήκες εργασίας, προοπτική μακροχρόνιας συνεργασίας και αμοιβή ικανοποιητική και ανάλογη των προσόντων και της εμπειρίας του συνεργάτη (τουλάχιστον 1.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον 2/3 ασφαλιστικών εισφορών, ωράριο 9:00 με 17:00 και αντικείμενο εργασίας την σύνταξη δικογράφων).

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@thomopoulou.com.

Όλα τα βιογραφικά σημειώματα θα θεωρηθούν εμπιστευτικά.