Ζητείται δικηγόρος

Δικηγορική εταιρεία ζητεί συνάδελφο πενταετούς ουσιαστικής εμπειρίας επί του αστικού δικαίου για σταθερή συνεργασία.
 
Μηνιαία αμοιβή με τιμολόγιο: 1.600 Ευρώ πλέον ΦΠΑ.
Αποστολή βιογραφικών στο hrlegal67@gmail.com με θέμα: «Θέση νέου δικηγόρου/ΕΑΝΔΑ».