Ζητείται δικηγόρος

Zητείται δικηγόρος  από Δικηγορικό Γραφείο γενικής δικηγορίας με έδρα στο κέντρο της Αθήνας.  Ωράριο 09:00 – 18:00, αμοιβή 1000 ευρώ  + ΦΠΑ 24%, πλέον κάλυψης 2/3 ασφαλιστικών εισφορών. Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση: l.associate@yahoo.com